Weldra vindt u alle informatie van het OCMW via de website van de gemeente: www.denderleeuw.be/ocmw.


-† OCMW- voorzitter: de heer†Lieven Vernaillen.

(Spreekuur donderdagavond tussen 18.00u en 19.30u)Op www.rechtenverkenner.be†kan u†nagaan welke sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau†u kan†aanvragen.


Het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt aan elke inwoner van Denderleeuw maatschappelijke dienstverlening, ongeacht de toestand, politieke, filosofische -of godsdienstige overtuiging, etnische afkomst.† Speciale aandacht gaat naar de kansarmen in onze gemeente, waarbij getracht wordt eenieder een menswaardig bestaan te laten leiden.


websitewww.eerstehulpbijschulden.bebiedt basisinformatie†over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

Home Home Bestuur Administratie Sociale Dienst Thuiszorg Huisvesting Kinderopvang Opvoedingsondersteuning